06-201 102 91

Onderhoud openbaar groen

verticuteren

Gazons die verstikken onder dode grasresten en/of mos kunnen wij met onze verticuteermachine laten herstellen. In een werkgang maaien, verticuteren en voeren we het gras en restanten af.

beluchten

Bij intensief gebruikte gazons of looppaden kan met de beluchter de waterdoorlatendheid van de bodem hersteld worden. De verbeterde luchthuishouding van de grond geeft het gras de kans zich te ontwikkelen terwijl de betreedbaarheid van het terrein (b.v. campings) verbeterd wordt.

klepelen

Compact, wendbaar en licht is onze mini-trekker met zijklepelmaaier. Daar waar op veel plaatsen in parken, tuinen en andere moeilijk toegankelijke plaatsen grote trekkers met maaicombinaties niet kunnen komen of veel schade aan bomen/struiken en de bodem veroorzaken, zijn wij in staat keurig werk af te leveren. Zowel op een vlak maaiveld als op aflopende en oplopende terreinen (slootkanten, verhogingen) klepelen wij het opgeschoten onkruid en boomopslag weg.

Schadeloos onderhoud aan uw openbare groen