06-201 102 91

Graslandvernieuwing

frezen

Met de grondfrees verpulveren wij de al dan niet doodgespoten oude graszoden. Dit doen wij tot op een diepte van circa 4 cm. Hiermee voorkomen wij dat de oude zode gaat hergroeien en dat bij vervolgbewerkingen de oude zode tot verstoppingen leidt.

woelen

Een slechte afwatering heeft lage opbrengsten van grasland en bouwland tot gevolg. Bovendien is de berijdbaarheid of betreedbaarheid van een dergelijk perceel vaak matig. Hierdoor wordt de bodem door zware machines en vee of paarden vaak weer verder verdicht wat het probleem verergert.
Met de woelpoot kunnen wij de verdichte lagen grond openbreken. Het regenwater zal hierdoor beter kunnen wegvloeien. Aangezien er meer lucht in de grond komt zal het bodemleven zich herstellen en ook dit draagt bij aan een verdere verbetering van de bodemstructuur.
Het beste resultaat wordt verkregen bij droge bodemomstandigheden. Woelen in (klets)natte grond om het water te laten weglopen helpt niet om de bodemstructuur voor langere tijd te verbeteren.

ploegen

De oude gefreesde zode wordt met de ploeg geheel ondergewerkt en er wordt nieuwe verse grond naar bovengebracht. In overleg met u bepalen wij op basis van de grondsoort en de dikte van de oude zode en gewasrestanten, de ploegdiepte (van 12 tot 25 cm). Het eindresultaat zal een mooie losse laag teeltaarde moeten zijn waarin bovenin nauwelijks meer restanten van de oude zode te zien zijn.

egaliseren

Met onze hydraulisch instelbare kilverbak gaan wij vervolgens het perceel egaliseren. Het doel is om het zo vlak te maken dat er geen lagere plaatsen in de toekomstige weide zijn waar zoveel water naartoe loopt dat het aan de oppervlakte blijft staan. De zijden van het perceel worden iets aflopend gemaakt zodat het regenwater kan afvloeien naar de sloot of perceelscheiding. Het gedeelte bij de oprit van het perceel (“de dam”) leggen wij iets hoger aan zodat voorkomen wordt dat daar water staan blijft.

kopeggen-zaaien

Met de rotorkopeg-zaaicombinatie maken we de bovenste 2 centimeter van de bodem los. Hierdoor ontstaat een fijne laag boven een wat stevige ondergrond waarin het graszaad optimaal kan ontkiemen. De stevigere ondergrond laat het regenwater passeren en zorgt voor voldoende draagkracht voor het latere beweiden of berijden van de weide. Ook helpt deze ondergrond bij de vochtaanvoer bij een drogere periode na het inzaaien. De aandrukrol zorgt voor het verkruimelen van eventuele laatste stugge kluiten en een goed contact van het zaad met de grond.

landrollen

Bij een te losse bodem of wanneer er nog teveel taaie (klei) kluiten aan de oppervlakte zijn gebleven, kunnen wij dit oplossen met onze landrol. Hiermee voorkomen we dat de bodem te sterk gaat uitdrogen of verwaaien en komen er geen kluiten in bijvoorbeeld het hooi of kuilgras wanneer er gemaaid gaat worden.

Maak mijn weide weer goed