06-201 102 91

Gazononderhoud

maaien

Of u uw gazon of grasveld nu incidenteel of volgens een vast schema gemaaid wil hebben, op ons kunt u rekenen. Neem even contact op om dit te regelen.

Onkruid en mos losmaken

Voor speelweides en gazons met veel onkruiden en mossen kunnen wij deze losmaken met onze onkruideg

 

 

Verticuteren

In ieder gazon komt bovenop de bodem een dicht laagje van dood gras en mossen te liggen. Hierdoor kunnen lucht en water moelijker naar de bodem. Dit zal mosgroei stimuleren waardoor er weer verdere verstikking van de graswortels zal gaan optreden. Met onze verticuteermachine maaien we het gazon waarbij gelijktijdig de verticuteermessen tot op of net in de gazonzode gaan. Zo worden de dode grassen, onkruiden en mossen losgemaakt en direct opgezogen naar de opvangbak. Het gazongras heeft na deze bewerking weer licht en ruimte en zal weer gaan uitstoelen tot een mooi dicht gazon.

beluchten

Bij intensief betreden gazons kan een verdichte bovenste laag van de bodem ontstaan. Hierdoor kunnen er plassen water blijven staan en/of is er te weinig lucht in de boden voor een normale groei van het gras. Met onze beluchter (prikrol) prikken wij vele kleine gaatjes tot max. 10cm diep, in de bodem zodat water en lucht weer beter kunnen passeren.

doorzaaien

Als gevolg van bijvoorbeeld te intensief gebruik, matige bodemomstandigheden of een zgn. kwakkelwinter, kunnen er te veel grassen dood zijn gegaan. Met onze doorzaaimachine brengen we in de bestaande te open graszode om de circa 5 cm nieuw graszaad in. Na het ontkiemen zal met dit nieuwe gras weer een mooi nieuw gesloten gazon gaan ontstaan. Met deze werkwijze kan voorkomen worden dat uw gazon geheel opnieuw aangelegd moet worden. Voorwaarde daarbij is wel dat ondermeer de bodemomstandigheden voldoende goed moeten zijn. Neem even contact met ons op om te overleggen wat bij uw gazon de beste aanpak is voor een mooi gazon.

kunstmeststrooien

Voor grote gazons kunnen wij voor u het verspreiden van het kunstmest verzorgen.

Houd mijn gazon gezond en mooi