06-201 102 91

Gazonaanleg

frezen

Als eerste verkruimelen we met de grondfrees de al dan niet eerder doodgespoten oude graszode tot een diepte van ongeveer 4 cm. Hierdoor blijven er na de andere bewerkingen in de ondergrond van het nieuwe gazon geen grote plaggen zode achter. Bovendien kan er dan eenvoudiger een egaal zaaibed gemaakt worden.

overtopfrezen

Bij het overtopfrezen gaan wij op een werkdiepte van ongeveer 12 cm de oude zode en ondergrond verkruimelen. De machine legt de oude stukjes zode, harde kluiten en stenen onderin. Bovenop komt een laag verkruimelde grond te liggen die vaak al direct geschikt is als zaaibed. De overtopfrees gebruiken wij vaak bij het vernieuwen van gazons die niet geëgaliseerd moeten worden en waarbij de ondergrond al in een goede conditie is.

woelen

Indien de afwatering van uw gazon matig of slecht is, kan dat veroorzaakt worden door een te dichte ondergrond. De oorzaken hiervan kunnen verschillen. Bij het gazon van een recent gebouwd huis komt dit vaak doordat de met bouwkranen vastgereden grond niet losgemaakt is. Er wordt een laag teeltaarde direct over de vastgereden bodem aangebracht. Dit ziet er dan goed uit, maar als er neerslag valt kan het water maar zeer langzaam wegzakken. Met een woel maken we de ondergrond losser waardoor het water sneller naar de ondergrond kan weglopen.

ploegen

Het oude en stuk gefreesde gazon gaan we vervolgens ploegen. Hierbij worden de oude stukjes zode onder in de bodem gebracht en verse grond bovenop gelegd. Hiermee is een goede uitgangsituatie gemaakt voor het egaliseren van het toekomstige gazon.

spitten

Zeker bij kleine gazons is het gebruik van een spitmachine erg praktisch om de ondergrond los te maken. Het onderwerken van de gazonresten is misschien dan wat minder als bij ploegen, maar door het ontbreken van een zogenaamde ploegvoor blijft de bodem egaler. Bovendien rijdt de mini-trekker boven op de oude zode en niet in de ploegvoor waardoor de ondergrond bij spitten wat minder belast wordt. Na het spitten kan de tuin vervolgens ook goed geëgaliseerd worden.

egaliseren

Met de kilverbak wordt de basis van het nieuwe gazon gemaakt. De bodem wordt nauwkeurig geëgaliseerd waardoor ongewenste onregelmatigheden voorkomen worden waarin bijvoorbeeld het regenwater langer staan blijft. Natuurlijk kunnen wij voor u het nieuwe gazon in ieder gewenst profiel maken. Bijvoorbeeld glooiend of sterk aflopend naar een zijde van de tuin.

kopeggen-zaaien

Het oude en stuk gefreesde gazon gaan we vervolgens ploegen. Hierbij worden de oude stukjes zode onder in de bodem gebracht en verse grond bovenop gelegd. Hiermee is een goede uitgangsituatie gemaakt voor het egaliseren van het toekomstige gazon.

landrollen

Indien de bodem na het inzaaien nog erg los is of wanneer er zich toch nog forse kluiten bovenop bevinden, kan met een landrol de bodem verder verdicht worden en de bovenliggende kluiten kapotdrukken.

Ja, ik wil een mooi gazon aanleggen