06-201 102 91

Bouwland-Groentetuin

spitten

Het losmaken van de bodem tot een diepte van circa 25cm kunnen wij met onze mini-trekker en roterende spitmachine met een werkbreedte van 115 cm voor u verzorgen. Afhankelijk van de grondsoort (zandgrond versus zware rivierklei), zal de grond variëren van fijne kluiten tot grote kluiten na het spitten. Hiermee krijgt uw groentetuin of bouwland een optimale waterdoorlaatbaarheid. Met een nabewerking (rotorkopeggen of frezen) ontstaat dan een optimaal zaaibed of plantbed (de basis voor een goede oogst!).

ploegen

De voorbereiding van een nieuwe geslaagde oogst begint bij het goed losmaken van de bouwvoor. Wij kunnen met onze wentelploeg uw bouwland of moestuin winterklaar leggen of kort voor het planten of zaaien in optimale conditie brengen. Het grote voordeel van ploegen is, is dat eventuele gewasresten of opgebrachte meststoffen (compost of ruige mest, enz.) goed ondergewerkt worden.

frezen

Met frezen kunnen wij tot een maximale diepte van circa 15cm de grond zeer sterk verkruimelen. Wij frezen veel voor tuinbouwbedrijven en voor groentetuinen (moestuinen) of bij het aanleggen of vernieuwen van perken en gazons. Zeker omdat onze mini-trekker over kruipversnellingen beschikt, kunnen wij ook bij zware/stugge/lastige bodems in een werkgang een mooie fijne teeltlaag maken.

kopeggen

Al eerder losgemaakte percelen bouwland of groentetuinen kunnen met onze rotorkopeg fijn gemaakt worden. Hierbij verlagen wij de luchtdruk in de banden van onze toch al lichte mini-trekker zodat de banden de grond zo min mogelijk aandrukken. Een bewerking met de rotorkopeg heeft ten opzichte van frezen het voordeel dat de teeltaarde niet te fijn wordt. Hiermee is de kans kleiner dat de teeltaarde “dichtslaat” bij stevige regenbui. Daarnaast is de capaciteit per uur van de rotorkopeg groter.

woelen

Verdichting van de bouwvoor of verdichtingen net onder de bouwvoor kunnen wij met onze 1 tands woel vaak weer goed losmaken. Hierdoor zal de waterhuishouding van uw groentetuin of perceel duidelijk verbeteren.

cultiveren

Percelen, parken, erven, groentetuinen die enige tijd niet gebruikt worden, zullen snel met onkruid en restanten van het vorige gewas vol groeien. Een bewerking met onze triltandcultivator dood veel van dit onkruid. Ook zal het extra grondbewerkingen kunnen voorkomen op het moment dat het terrein wel weer begroeid zal moeten worden.

Zorg voor een vruchtbare groentetuin