06-201 102 91

Graslandverzorging

weideslepen

Met de weidesleep worden oneffenheden zoals molshopen, mest enz. weer vlak gestreken zodat er weer gras kan groeien Bovendien komt er dan (minder) grond en mest bij ruwvoederwinning in het hooi of kuilgras. Ook wordt de graszode iets verluchtigd en zal het gras beter gaan uitstoelen waardoor een hogere opbrengst van kwalitatief hoogwaardige grassen verkregen wordt.

weiland bloten (“bossenmaaien”)

Bij weidegang zijn het vee en de paarden kieskeurig in welke gras ze eten. Hierdoor zal het gras op  bepaalde plaatsen in de weide erg lang worden (“bossen”) of zullen bepaalde onkruiden erg groot kunnen worden. De totale grasopbrengst en de kwaliteit ervan neemt hierdoor af en het onkruid kan gaan uitbreiden. Met de weilandbloter wordt het onregelmatige gewas afgemaaid en verpulvert en zal de weide zich kunnen herstellen. Bovendien ziet uw weide er dan weer verzorgd uit.

doorzaaien

Een weiland of gazon waarvan de graszode flink beschadigd is, kan met behulp van doorzaaien hersteld worden. De oorzaak van de slechte graszode is vaak een te intensieve beweiding of betreding, maar ook een zogenaamde kwakkelwinter (regelmatig bevriezen en dan weer ontdooien) kan een slechte grasmat tot gevolg hebben.  Wanneer de bodemomstandigheden nog wel goed zijn, is een volledige herinzaai niet nodig. Met onze doorzaaimachine brengen wij in de resterende graszode het graszaad in waardoor de graszode weer volledig kan gaan herstellen.

kunstmeststrooien

Met onze kleine landbouwwerktuigen kunnen wij juist op kleinere percelen goed werk afleveren. Zo ook met onze kunstmeststrooier waarmee wij nauwkeurig kunnen werken en voorkomen dat er onnodig hele stroken dubbel gestrooid worden.

Regel nu een goede weide